Jim Rohn - Các căn bệnh của thái độ

Jim Rohn – Các căn bệnh của thái độ

Các căn bệnh của thái độ cũng nguy hiểm như căn bệnh của thể chất. Hãy xem Jim Rohn xem xét các căn bệnh của thái độ có ảnh hưởng tiêu cực đến hành trình đến thành công của chúng ta.